Anmeldelser

Kan mor-datter-forholdet reddes med seks dagers ærlig samtale?

En standhaftig datter intervjuer en mor som ikke vil snakke. Resultatet er en rørende og opplysende fortelling om krig og utlendighet.