Anmeldelser

Overbeviser om at det tilforlatelige stedet hun skriver fra, er akkurat der det brenner

I Natalia Ginzburgs hender blir pronomenet «jeg» mer enn hemmelighetsfullt nok.