Anmeldelser

Teknologiens nytte og unytte for livet

Høreapparatenes historie er en historie om betydningen av å høre og å høre til.