Anmeldelser

En biografi som flytter grenser

En dypt bevegende og oppriktig selvbiografi fra en regjeringspolitiker noen uker før valget – er det mulig?