Anmeldelser

Hva er det med Trygve Skaugs dikt?

Trygve Skaugs enormt populære dikt er ikke gode, men de peker på et problem ved samtidslyrikken.