Anmeldelser

Stina Vogt har mye av Tove Ditlevsens snert og attityde

Spill levende sørgespill: Vogts litterære debut er fylt av en inderlig livsvilje.