Anmeldelser

Hintar om norske atomvåpenambisjonar

Men dokumentasjonen glimrar med sitt fråvær i Jan Ketil Arnulfs bok.