Anmeldelser

Treffer leseren rett i rettferdighetssansen

Sara Uribes dokumentariske dikt trekker oss tett innpå den voldsridde virkeligheten i Mexico.