Anmeldelser

Odd Karsten Tveit: «Innsiktsfullt om Israels kolonisering av Palestina»

Men én setning mangler.