Anmeldelser

En av årets hittil beste norske romaner handler om følgene av voldtekt

Kathrine Nedrejords nye roman målbærer voldtektsofferets redsel, sinne og meningsbehov.