Anmeldelser

Menn som hater moderne arkitektur

Arkitekturopprøret og Ulf Andenæs har en god sak, men de ødelegger for seg selv med aggressiv overforenkling.