Anmeldelser

«Jeg er ikke polakken din»: Sympatien ligger hos middelklassen

Ewa Sapieżyńska ønsker å vise leseren mangfoldet i den polske minoriteten, men intervjuer i for stor grad sin utvidede vennekrets.