Anmeldelser

Storverk om krigen i nord gir vesentlig bidrag til forståelsen av Norge

Få helter og få forrædere: Orkanas trebindsverk er preget av nøkternhet, et ønske om ikke å overdrive. Det er kledelig, skriver Espen Søbye.