Anmeldelser

Nasjonalt selvskryt og svulstige beretninger fra stortingspresidenten

Masud Gharahkhani fremstår som en av politikkens virkelige kjernekarer. Men boken han har skrevet om seg selv, er en lang og sentimental 17. mai-tale, skriver Grete Brochmann.