Anmeldelser

Slekter følger amerikanske slekters gang

I Ei verd utan hestar presenteres vi for så mange tider, steder og mennesker at det krever lesekrefter å orientere seg.