Anmeldelser

Avkler britisk dobbeltmoral på elegant vis

Fra Chagos-øyene til Ukraina: Philippe Sands formidler moralsk harme med kløkt, personlig engasjement og dyp innsikt i folkeretten.