Anmeldelser

Gunnhild Øyehaugs rikeste og mest konsentrerte essaysamling til nå

Tekstene i «Hjartet i skalkeskjulet» mer eller mindre leker seg ut på dypet.