Anmeldelser

Skriver om konspirasjonsteorier som noe menneskelig

Lena Anderssons «Koryfeene» er verd å lese for ideene, men mangler kjøtt, blod og virkelighet. Kanskje er det fordi romanens sentrum og hovedperson er fraværende?