Anmeldelser

Viser at det fremdeles finnes et annet Russland

Mikhail Sjisjkins bok er akkurat det vi trenger i dag, når det spisser seg til også på kulturens fronter, skriver Frode Johansen Riopelle.