Anmeldelser

Fordummende om voldsutsatt kvinne

I «Djevelgrepet» utforsker Lina Wolff et alvorlig tema, men hun ser ikke ut til å ta sitt tema på alvor.