Anmeldelser

Sanna Sarromaas bok om psykisk vold: Mer til skade enn gagn

Den etiske bevisstheten er uteblitt i Sanna Sarromaas bok om et kjærlighetsforhold preget av psykisk vold.