Anmeldelser

Lars Ramslies «Fjellet, geværet, vannet»: Et høydepunkt i forfatterskapet

Ramslie vender tilbake til farshistorien fra sin debutroman. En bevegende etterpåømhet gjør årets versjon spesiell, skriver Carina Elisabeth Beddari.