Anmeldelser

Null korona på humanistisk fakultet

Espen Stuelands litterære og akademiske engasjement er eksemplarisk, men i hans nye essay blir skillet mellom natur og kultur for karikert.