Anmeldelser

Fra uteligger til Nobelpris: Endelig har vi fått en biografi om Harry Martinson

Men den lar noen sentrale spørsmål stå ubesvart, skriver Espen Søbye.