Anmeldelser

Maria Børja med nye noveller: Å være menneske i klimakrisens tid

Skildrer menneskelig sårbarhet, men kunne ha boret dypere i smertepunktene.