Anmeldelser

Linn Strømsborgs «Faen, faen, faen»: Med raseri som drivstoff

Forfatteren gjør det altfor enkelt for seg. Men vi skjønner at det klikker for hovedpersonen Britt.