Anmeldelser

Kjersti Annesdatter Skomsvolds «Syke søster»: Frykt som styrke

Kjersti Annesdatter Skomsvold viser igjen at hun er en av våre aller ypperste samtidsforfattere.