Anmeldelser

Ny bok: Nyansert bilde av norsk ulikhet

Der partier prioriterer enkeltsaker som «arbeidslinja» eller «økt barnetrygd», viser Fafos forskningsantologi hvordan dette ikke er tilstrekkelig.