Anmeldelser

Anna-Eva Bergmans memoarer: Opplysende tidsbilder og strålende underholdning

Bergman bringer oss tett på mellomkrigstidens store omveltninger. At hun gjør det i form av florlett ferielektyre, er en uventet bonus.