Anmeldelser

Storborgerlig livslede à la Halden

Med sin sakprosadebut tar Ingela Nøding leseren med inn i grandtantens verden av i forgårs.