Anmeldelser

Tvedts bidrag er solid, men mindre revolusjonerende enn han til stadighet hevder at det er

Terje Tvedts bok om ferskvannet som premissleverandør for den industrielle revolusjon tilfører en vesentlig bit til puslespillet, og et korrektiv, men han overselger sine funn, skriver Thomas Hylland Eriksen.