Anmeldelser

«Til dyrene»: Lenge mellom hver gang det rettes så krass kritikk mot statlige instanser

Kanskje går det ingen vei utenom å offentliggjøre hvilke grisefarmer som ikke holder mål, spør Espen Søbye.