Anmeldelser

Politikere som spreller i Putins nett

Naive europeiske toppledere banet vei for Vladimir Putins invasjon av Ukraina, mener Le Monde-redaktør Sylvie Kauffmann.