Anmeldelser

Ny Håkon Bleken-bok: Er det kunstbokens skjebne å bli sett, men ikke lest?

Er dette noe alle stilltiende er blitt enige om, uten at jeg visste det, spør Live Lundh.