Anmeldelser

Handler tilsynelatende om aldring, kan leses som ren livskunst

Svenske Sven-Eric Liedmans bok er rett og slett en overbevisende oppskrift på det gode liv, fri for vår kulturs «New Year, new me»-banaliteter.