Anmeldelser

Ei nokså skrinn problematisering av alt som er gale med samtida

Therese Bohmans har skrive ein utidsmessig idéroman der nostalgi er den berande livskjensla.