Anmeldelser

I kyllingfjøset kan ingen høyre deg skrike

Det nye jordbruket utfordrar både levesett og moral. Eivind Hofstad Evjemo trykkjer på stader i næringskjeda der han veit det gjer vondt.