Anmeldelser

Bok om utbrenthet: Mange, også helt friske, vil kjenne seg igjen

Utbrenthet fremstår som en av vår tids folkesykdommer. Kulturhistorikeren Anna Katharina Schaffners bok om emnet utmerker seg ved å unngå enkle løsninger.