Anmeldelser

Glenn Bechs oppgjør med kultureliten: Hør på meg mens jeg skjeller deg ut!

Kan sinne ha litterær kvalitet i sin egen rett? Bøkene til Glenn Bech utfordrer tillitsforholdet mellom leser og forfatter.