Anmeldelser

Sterk debutbok: Hva er til syvende og sist kroppslig «normalitet»?

Mikkel Øyens elegante, ironiske og stort sett åpne kortprosa fungerer som en vektig påminnelse.