Anmeldelser

«Etterpå. Tyskland og tyskerne 1945–1955»: Dansefeber blant ruinene

I sin glimrende bok Etterpå beskriver Harald Jähner tyskernes kontrastfylte hverdagsliv i den umiddelbare etterkrigstiden.