Anmeldelser

Like djupe skildringar av kjensler som i Starlet og Romantikk

Susanna Alakoskis historie om vekta av kvinneliv hadde hatt godt av fleire litterære grep, skriv Margunn Vikingstad.