Anmeldelser

Når mor endelig skal få skinne, blir hun dessverre ganske blass

I Kjersti Ericssons memoarroman løftes mødrene frem gjennom barndomsminner, men det nostalgiske sløret som innhyller fortellingen, tar også brodden av den.