Anmeldelser

Vil revitalisere Caspar David Friedrichs kunstnerskap

I danske Lilian Munk Rösings studie av den tyske romantikeren er et par kvinneføtter plantet på gulvet mer himmelske enn gravstøtter og kors.