Anmeldelser

Kathleen Rani Hagens «De jordbundne»: Barsel i en brennende verden

Til tross for at den er nesten fem hundre sider lang, kommer ikke Kathleen Rani Hagens nye roman til kjernen av problemene den stiller ut.