Anmeldelser

«Blasfemistridens blodige historie»: Når fatwaen internaliseres

Med utgangspunkt i Rushdie-saken skriver Atta Ansari om hvordan blasfemianklager behandles i den muslimske verden i dag.