Anmeldelser

Liv Mossiges «Eels have»: Barnet som blei forsømt av ein heil landsby

Romanen «Eels have» er ein skremmande studie i korleis gode intensjonar kan føre folk på villspor utan at dei merkar det.