Anmeldelser

Frisk harselas med reality-sjangeren

Uendelege mengder reality får hovudpersonen i romanen «De andres liv» til å misse grepet om realitetane.