Anmeldelser

Torgrim Eggens «Bredt fokus»: Gullpennverdige formuleringer

Torgrim Eggens samling av prosatekster har en svimlende tematisk bredde. Makter han å innfri de høye forventningene vi har til det virkelig gode essayet?