Bokessay

Folket, først og fremst

Lenge har vi forstått populismen som et symptom på andre utviklingstrekk. Men nye dører åpner seg når den franske demokratiforskeren Pierre Rosanvallon undersøker den som ideologi, skriver Simen Ekern.